Rådgivning

For Insight Office er det vigtigt, at du er godt klædt på til at vælge den løsning, der understøtter din virksomheds beslutningsprocesser og forretningsstrategi bedst muligt. Derfor ser vi rådgivning som en central del af vores arbejde.

Rådgivning af kunder hos Insight Office er ikke blot en standard opgave. Udover at installere et teknisk program, handler det også om mennesker som skal arbejde med løsningen samt den bedst mulige oplæring. Rådgivningen skal resultere i en optimering af program, mennesker og virksomheden.

Insight Office anvender 3 kerneområder for at sikre vores kunder får en optimal rådgivning:

Tillid

Insight Office består udelukkende af kompetente og kvalificerede medarbejdere, der konstant opdaterer deres viden. Vi anvender en testet projektmodel, som bygger på vores egne erfaringer og best practice. Det betyder, at du kan have tillid til, at den løsning, vi i fællesskab finder frem til er afprøvet af andre før dig.

Tryghed

Dit forretningssystem er virksomhedens rygrad. Derfor er det vigtigt for os, at du er tryg ved at overlade os ansvaret for systemet. Trygheden kommer dog ikke af sig selv, men gennem en kombination af loyalitet og opmærksomhed. Vi sikrer derfor, at din virksomhed møder konsulenter du kan stole på og som lytter til dine behov. Dermed kan Insight Office levere en løsning, der understøtter netop din virksomheds strategier og mål.

Troværdighed

For Insight Office er det vigtigt at kunne udbyde flere forskellige produkter, da virksomheder er forskellige og i forandring hele tiden. Når vi anbefaler dig en bestemt løsning, kan du stole på at det er den bedst mulige løsning for dig og din virksomhed og ikke den nemmeste salgbare for Insight Office. Hvis ikke Insight Office efter en foranalyse kan stå 100% inde for at levere en løsning, anbefaler vi gerne andre partnere samt løsninger. Vi tror på, at det er med til at gøre os til en af de mest troværdige udbydere på markedet.