Abonnementsvilkår og betingelser

 

Accept af abonnementsvilkår og betingelser

Abonnementet tiltrædes så snart du har afkrydset, ”Jeg har læst og accepteret betingelserne for brug af @nt Text”, under indstillinger ved registreringen af den licens som du har modtaget fra Insight Office.

 

Anvendelsen af @nt Text er en aftale der gælder i mellem Insight Office, CVR nr. 31569753 og dig som kunde.

 

Uanset om du er en privat person eller er tegningsberettiget for en registreret virksomhed, accepterer du hermed disse vilkår.

 

Partnere som er godkendt af Insight Office kan ligeledes acceptere disse vilkår på deres kunders vegne, men har før denne accept pligt til at informere deres kunder om abonnementsvilkårene og betingelserne for brug af @nt Text.

 

Abonnementets varighed, fakturering og fornyelse

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes umiddelbart efter prøveperiodens udløb.

 

Den gratis prøveperiode - på 14 dage - forpligter ikke brugeren til at bestille en licens til - eller et abonnement på - @nt Text.

 

Såfremt der ikke betales for en licens og bestilles et abonnement på @nt Text efter prøveperioden, er Insight Office berettiget til at deaktivere @nt Text.

 

Ved prøveperiodens udløb er det kunden frit for at tegne en valgfri abonnementstype, som efterfølgende automatisk faktureres og fornyes periodevis forud.

Som kunde accepterer du også, at fakturaer sendes pr. e-mail til din opgivne e-mail adresse ved registrering, og at abonnementet eventuelt bliver automatisk hævet på dit betalingskort, såfremt du har valgt denne betalingsløsning.

 

Det er til enhver tid, dit ansvar at holde Insight Office opdateret om ændringer af kontaktoplysninger.

 

Abonnementet giver brugsret til @nt Text, for det antal licenser som det er tegnet til.

Abonnementets omfang og anvendelse

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, det være sig person eller virksomhed, som har oprettet abonnementet. Abonnementet må ikke benyttes af andre.

Din personlige myre ønsker at brugen af @nt Text skal være både moralsk og etisk forsvarlig,

 

Insight Office forebeholder sig derfor rettigheden til at opsige aftalen med 7 dages varsel, såfremt @nt Text bliver benyttet til at sende spam e-mails, er i strid med relevant lovgivning, eller bliver benyttet til andre former for aktivitet som ikke er lovlig i henhold til de relevante myndigheder.

 

Abonnement opsigelse

Du kan som kunde opsige dit abonnement på @nt Text skriftligt, senest 3 måneder før abonnementsperiodens udløb.

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode, og opsiges aftalen ikke, betragtes aftalen som forlænget og fornyet med yderligere en periode.


Ved misligholdelse af aftalens vilkår, kan aftalen opsiges af Insight Office, uden varsel.

 

Priser og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

 

Betales abonnementet ikke rettidigt har Insight Office følgende rykker procedure:

 

*     Rykker 1 sendes 7 dage efter fakturaens forfaldsdato uden gebyr.

*     Rykker 2 sendes 10 dage efter rykker 1 med gebyr på kr. 100,- + 2% af det skyldige beløb.

*     Rykker 3 sendes 7 dage efter rykker 2 med gebyr på kr. 200,- + 2% af det skyldige beløb og adgangen til @nt Text vil blive spærret.

Adgang til @nt Text åbnes op igen ved modtagelse af betaling.

Kunden accepterer at rykkere sendes pr. e-mail til kundens opgivne e-mail-adresse ved registrering.

 

De til enhver tid gældende priser findes på Insight Office’s hjemmeside og kan ændres ved information på hjemmesiden med 1 måneds varsel. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnement.

 

Alle priser er ekskl. moms.

 

Nyhedsbreve og anden e-mail udsendelse

Insight Office forbeholder sig retten til at sende e-mails til kunden, når der kommer opdateringer i @nt Text eller hvis der bliver udviklet nye applikationer. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på "afmeld nyhedsbrev" i de fremsendte e-mails.

 

Rettigheder og ansvar

Alle ophavsrettigheder, copyrights, patenter og licenser vedrørende @nt Text, tilhører Insight Office.

 

Insigt Office er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab. Insight Office vil naturligvis altid gøre sit bedste for at afhjælpe eventuelle uhensigtsmæssigheder, men er beløbsmæssigt begrænset til at kompensere kunden refundering af betaling i 3 måneder før det påviseligt ansvarspådragende forholds indtræden.

 

Tavshedspligt og ansvar

Insight Office har tavshedspligt om alle informationer, Insight Office måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Insight Office har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse vilkår, skal anlægges ved ”Sø- og Handelsretten” i København

 

Gyldighed

Abonnementsvilkår og betingelser er gyldige fra 01-01-2015.

logo-antz4